Człowiek w kulturze pisma

Człowiek w kulturze pisma

publikacja popularnonaukowa

Dyplom magisterski w pracowni Typografii na Akademii Sztuk Pięknych Katowicach. Publikacja mająca w ciekawy i przystępny sposób przekazać podstawową wiedzę z zakresu historii pisma oraz przedstawić różnorodne zjawiska socjologiczne związane z jego pojawieniem się i rozwojem.

Praca jest efektem wielomiesięcznego researchu na temat teorii piśmienności, znaku, rozwoju graficznych środków komunikacji, ze szczególnym naciskiem na różnorodne systemy pisma. Obejmowała opracowanie pełnej zawartości merytorycznej książki – tekstu oraz materiału ilustracyjnego, a finalnie stworzenie projektu graficznego publikacji.

Składa się z 2 części: pierwsza to przegląd różnorodnych sytemów pisma, natomiast w drugiej omawiam zagadnienia z zakresu antropologii, socjologii oraz psychologii związane z jego wynalezieniem i upowszechnieniem. Układ ten znajduje odzwierciedlenie w projekcie: każdemu omawianemu przeze mnie przykładowi z części pierwszej towarzyszą liczne ryciny, które warunkują pełne zrozumienie treści. Można je łatwo odnaleźć dzięki odsyłaczom znajdującym się na marginesie tekstu głównego. Aby ułatwić czytelnikowi nawigację w tej części książki oraz osadzenie informacji w czasie i przestrzeni opracowałam również oś czasu oraz mapkę. W części drugiej natomiast, ze względu na rodzaj przekazywanych informacji, materiał ilustracyjny ma charakter pomocniczy, został więc potraktowany oszczędniej, a pojawiające się zdjęcia zostały sprowadzone do skali szarości.

Praca została doceniona w Międzynarodowym Przeglądzie Projektów Dyplomowych organizowanym przez kwartalnik 2+3D oraz Zamek Sztuki w Cieszynie.

http://graduationprojects.eu/pl/2011%E2%80%932012/Aleksandra-Twardokes

Poszukiwania zakresie powyższego tematu kontynuuję ramach studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!